Η συνέντευξη του κ. Αγγελίδη και σε γραπτή μορφή

Στη γραπτή της μορφή η ίδια συνέντευξη αναρτήθηκε επίσης και στην κοινότητα του Ψαλτολογίου στη διεύθυνση: http://analogion.com/forum/showthread.php?t=27528

0 comments:

Post a Comment